Faaborgfolkeuni.DK Tilbage
FAABORG FOLKEUNIVERSITET
Grundlag
Medlem af FFU
Nyhedsmail
Program
Om Folkeuniversitetet
Kontakt
Vedtægter
Links
Materiale
Aktuelt
Tidligere arrangementer

www.facebook.com/
FaaborgFolkeuniversitet/

 

De 20-30 arrangementer om året spænder emnemæssigt meget vidt inden for det område, der varetages af Folkeuniversitetet i Danmark, og som indgår som en del af Folkeoplysningsloven.

 

Vore foredragsholdere er i reglen akademisk uddannede.

Indholdet formidler forskningsresultater og ny viden i et forståeligt sprog. Man behøver ikke at have forkundskaber.

 

FFU indgår i Syddansk Folkeuniversitet.

 

Vi finansierer primært vor virksomhed ved den entré, som vi opkræver, evt. suppleret med statstilskud.
Faaborg-Midtfyn kommune stiller lokalerne på Det gamle Bibliotek til rådighed.

 

Bestyrelsen arbejder uden honorering:

 

Maj Balsløv

Morten Gjeddebæk

Pil Lindgreen

Sine Madsen

 

Suppleanter: Kirsten Schelbeck, Karen Berg Hansen.

 

Revisor: Niels Malmmose Askjær

Rev. Suppl.: Kjeld Hansen

 

Morten Gjeddebæk  |  Strandgårdsparken 208 |   Tlf. 50548760  |   www.faaborgfolkeuni.dk   |  faaborgfolkeuni@gmail.com   Design by: Byte Snedker