Faaborgfolkeuni.DK Tilbage
FAABORG FOLKEUNIVERSITET
Grundlag
Medlem af FFU
Nyhedsmail
Program
Om Folkeuniversitetet
Kontakt
Vedtægter
Links
Materiale
Aktuelt
Tidligere arrangementer

www.facebook.com/
FaaborgFolkeuniversitet/

 

Materiale

https://energinet.dk/energisystem_fullscreen

Roger Buch: Danmark i balance eller i evig ubalance
Hent PowerPoint her.   
Hent PDF her.   

Stiig Markager: Menneskets tidsalder - Antropocæn
Hent PowerPoint her. 

Hvidbog om trafikstøjgener med bidrag fra Gate21 og Rambøll støttet af Realdania.
Hent pdf her: https://realdania.dk/nyheder/arkiv/innovation-i-byggeriet/et-godt-indeklima/nyheder/trafikstoej---et-samfundsproblem

Rapport 551 fra Vejdirektoratet 2016 om Støjgener fra byveje og motorveje
Hent pdf her:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/888/St%C3%B8jgener%20fra%20byveje%20og%20motorveje_100216%20rev.pdf

Leif Baltzersen: Bogværk om Richard Strauss' musikværker:
https://unipress.dk/udgivelser/s/richard-strauss'-orkesterv%C3%A6rker/

Nils Arne Sørensen om Fascisme:

 

Gert Sørensen om Italien og populisme:

 

Karen Skovgaard-Petersen om Holberg:

 

Morten Gjeddebæk  |  Strandgårdsparken 208 |   Tlf. 50548760  |   www.faaborgfolkeuni.dk   |  faaborgfolkeuni@gmail.com   Design by: Byte Snedker