Faaborgfolkeuni.DK Tilbage
FAABORG FOLKEUNIVERSITET
Grundlag
Medlem af FFU
Nyhedsmail
Program
Om Folkeuniversitetet
Kontakt
Vedtægter
Links
Materiale
Aktuelt
Tidligere arrangementer

www.facebook.com/
FaaborgFolkeuniversitet/

 

 

Lov om Folkeoplysning nr. 574:  Kapitel 13 

§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

 

Folkeuniversitetsnævnet skriver december 2016 bl.a.:

-          Folkeuniversitetet skal formidle forskningens metoder og resultater.

-          Fremme forståelsen for demokrati og medvirke til aktivt medborgerskab.

-          Styrke indsigten i nationale og internationale forhold og derved ruste befolkningen til et liv i en stadig mere globaliseret dagligdag.

-          Folkeuniversitetet er et åbent tilbud om livslang læring til alle borgere i Danmark.

-      Folkeuniversitetet skal være kendt og tilgængeligt overalt i Danmark og øge såvel aktivitet som deltagertal år for år.

Morten Gjeddebæk  |  Strandgårdsparken 208 |   Tlf. 50548760  |   www.faaborgfolkeuni.dk   |  faaborgfolkeuni@gmail.com   Design by: Byte Snedker