Grundlag

Lov om Folkeoplysning nr. 574: Kapitel 13
§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Folkeuniversitetsnævnet skriver december 2016 bl.a.:
– Folkeuniversitetet skal formidle forskningens metoder og resultater.
– Fremme forståelsen for demokrati og medvirke til aktivt medborgerskab.
– Styrke indsigten i nationale og internationale forhold og derved ruste befolkningen til et liv i en stadig mere globaliseret dagligdag.
– Folkeuniversitetet er et åbent tilbud om livslang læring til alle borgere i Danmark.
– Folkeuniversitetet skal være kendt og tilgængeligt overalt i Danmark og øge såvel aktivitet som deltagertal år for år.