Bestyrelse

Faaborg Folkeuniversitet afholder undervisnings- og foredragsvirksomhed for at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt for at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Faaborg Folkeuniversitet ledes af en bestyrelse, der arbejder frivilligt. Bestyrelsen planlægger for et semester ad gangen en række foredragsarrangementer. Nogle af foredragene planlægges af bestyrelsen, andre udbydes i samarbejde med andre. Faaborg Folkeuniversitet er en del af Folkeuniversitetet i Syddanmark.

Udgifterne til arrangementerne dækkes dels af støtte i henhold til Folkeoplysningsloven, dels ved deltagerbetaling. Faaborg-Midtfyn kommune stiller lokalerne på Det gamle Bibliotek til rådighed.

De 15-25 arrangementer om året spænder emnemæssigt meget vidt inden for det område, der varetages af Folkeuniversitetet i Danmark, og som indgår som en del af Folkeoplysningsloven.

Vores foredragsholdere er i reglen akademisk uddannede. Indholdet formidler forskningsresultater og ny viden i et forståeligt sprog. Man behøver ikke at have forkundskaber. Alle er velkomne til vores arrangementer.

Bestyrelsen arbejder uden honorering:

  • Maj Balsløv
  • Morten Gjeddebæk
  • Pil Lindgreen
  • Sine Madsen

Suppleanter:

  • Kirsten Schelbeck
  • Karen Berg Hansen.

Revisor:

  • Niels Malmmose Askjær
  • Rev. Suppl.: Kjeld Hansen