Links og materiale

Online Kurser fra Coursera(med bla CBS, DTU og Københavns Universitet)
(Coursera kræver at du registrerer dig)

Opslagsværker

Den Store Danske

Universiteters orienteringer

http://www.sdu.dk/nyheder/nyviden

http://www.dtu.dk/Om-DTU/Nyheder-og-presse/Dynamo

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/

http://aktuelnaturvidenskab.dk/nyeste-numre/2-2014/

http://www.ruc.dk/om-universitetet/nyhedsportal/rubrik-forskningsmagasin/

http://cast.cbs.dk/

Forskningens døgn

Materiale fra foredragsholdere

Roger Buch: Danmark i balance eller i evig ubalance. Hent PowerPoint her….  Hent PDF her…

Stiig Markager: Menneskets tidsalder – Antropocæn. Hent PDF her…

Hvidbog om trafikstøjgener med bidrag fra Gate21 og Rambøll støttet af Realdania. Hent pdf her…:

Rapport 551 fra Vejdirektoratet 2016 om Støjgener fra byveje og motorveje. Hent pdf her…

Leif Baltzersen: Bogværk om Richard Strauss’ musikværker. Hent her…

Stiig Markager: Aktuel Naturvidenskab: http://aktuelnaturvidenskab.dk/temanumre/vandloeb-og-vandmiljoe/

Powerpoint fra foredrag 31. marts 2016 i Faaborg: http://www.unipress.dk/bogserier/taenkepauser/